Skip to content

Prototype maken

Je hebt de mogelijke kansen en oplossingrichtingen in kaart gebracht en een keuze gemaakt welke je eerst wilt gaan verdiepen. Om die kans tastbaar te maken ga je bouwen aan een eerste versie van je oplossing. Met een prototype geef je concrete invulling aan je verbeelding.

Een goed prototype leidt tot nieuwe inzichten over de gewenste oplossing en de implicaties daarvan. Het helpt je dus om het juiste gesprek te voeren met je stakeholders.
Yvo Hunink
Innovatie Ontwerper bij TMI

Binnen onze Prototype Service kun je kiezen voor verschillende opties in het pakket. Denk o.a. aan

  • Ontwerpen uitvraag in de markt
  • Begeleiden van innovatie challenges of hackathons
  • Faciliteren ontwikkelproces met technische partners
  • Complete Prototype Fase op maat

We zorgen daarbij altijd voor grafische weergave van de resultaten en kunnen we in complexe groepen samenwerkingspartners acteren.

 Daarover gaan we graag verder in gesprek!

Dus vertel eens: Wat zou jij willen bouwen?

DE TMI INNOVATIE AANPAK

In elk van deze vier fases faciliteert en organiseert TMI activiteiten. Heb jij een verandering nodig? Dan kan TMI je een dienst verlenen. Klik op de fase om te zien hoe we dat aanpakken.

1. OPGAVE
DEFINITIE

Wat moeten we oplossen?

2. KANSEN ONTDEKKEN

In welke richting zien we oplossingen?

3. PROTOTYPE
MAKEN

Welke oplossing kunnen we bouwen?

4. ECOSYSTEEM VALIDATIE

Welke waarde brengt deze oplossing?